Bước 1: Tìm kiếm sản phẩm cần mua.

Bước 2: Chọn sản phẩm

Bước 3: Chọn số lượng > Bấm Mua hàng > Bấm Tiến hành Thanh toán

Bước 4: Điền Thông tin thanh toán: Tên, Địa Chỉ, Số điện thoại, Email, Thông tin bổ sung

Bước 5: Chọn Phương thức thanh toán: Chuyển khoản ngân hàng hoặc Trả tiền mặt khi nhận hàng

Bước 5: Bấm Đặt hàng và chờ nhận hàng