CHÍNH SÁCH BẢO MẬT

* Chúng tôi biết rằng sự riêng tư và bảo mật thông tin cá nhân rất quan trọng đối với người dùng, vì vậy chúng tôi cam kết nổ lực tối đa bảo vệ sự riêng tư của bạn.

* Chúng tôi cam kết sử dụng thông tin cá nhân của bạn nhằm:

  • + Cung cấp thông tin, các dịch vụ và sự hỗ trợ theo yêu cầu của bạn
  • + Gửi email thông báo các chương trình, sự kiện tiêu biểu của chúng tôi
  • + Giải quyết các tranh chấp, các vấn đề phát sinh liên quan đến việc sử dụng sản phẩm dịch vụ của công ty
  • + Ngăn chặn các hoạt động phạm pháp hoặc bị cấm được nêu trong Quy định sử dụng
  • + Đo lường và cải thiện các dịch vụ của chúng tôi
  • + So sánh, đối chiếu tính chính xác của thông tin mà bạn cung cấp với bên thứ ba

* Chúng tôi cam kết không cung cấp thông tin cá nhân của bạn cho bất kỳ bên thứ ba nào. Tuy nhiên, chúng tôi có thể tiết lộ thông tin cá nhân của bạn trong một số trường hợp dưới đây:

  • + Chúng tôi được bạn đồng ý tiết lộ những thông tin này
  • + Bên thứ ba mà bạn ủy quyền hoặc cho phép có yêu cầu chúng tôi cung cấp thông tin cá nhân của bạn
  • + Theo yêu cầu pháp lý hay từ một cơ quan chính phủ hoặc nếu chúng tôi tin rằng hành động đó là cần thiết nhằm tuân theo các yêu cầu pháp lý hoặc chiếu theo luật pháp
  • + Bảo vệ quyền, lợi ích, tài sản, sự an toàn của một ai khác

Ngoài những trường hợp nêu trên nhưng không giới hạn, chúng tôi sẽ không công bố thông tin cá nhân của bạn cho bên thứ ba nào khác trừ khi chúng tôi hoàn toàn tin rằng, sự công bố này là cần thiết nhằm ngăn chặn những thiệt hại vật chất hoặc tài chính do các yếu tố có dấu hiệu phạm pháp có thể gây ra.